Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
10 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
07/2015/TTLT-BXD-BNV16/11/201501/01/2016xThông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng. Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Phân loại Thông tư
11/2014/TT-BXD25/08/201410/10/2014xQuy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
12/2014/TT-BXD25/08/201410/10/2014xHướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
01/2014/TTLT-NHNN-BX25/04/201416/06/2014xThông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
04/2014/TT-BXD22/04/201415/06/2014xThông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/04/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.
20/2013/TTLT-BXD-BNV21/11/201305/01/2014xThông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
04/2013/TTLT-BXD-BTC22/04/201322/04/2013xThông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BXD-BTC ngày 22/04/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.
75/2012/TTLT-BTC-BXD15/05/201215/05/2012xTTLT số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên bộ Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.
47/2012/TTLT-BTC-BTP16/03/201216/03/2012xThông tư Liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
13/2011/TTLT-BXD-BNN28/10/201128/10/2011xThông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT- BTN&MT ngày 28/10/2011 của BXD - BNNPTNT - BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 351 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông