Phương án dự thi mã số: V126
Ngày cập nhật 10/12/2019
- Tên đơn vị dự thi: Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng và Thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc, Thành phố Hồ Chí MInh
- Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Họ và tên người đại diện: Hồ Viết Vinh, Chức vụ : Giám đốc

file đính kèm

Xem các phương án khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày