Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/03/2017

Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 19/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể:

1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu chung cư Đào Tấn

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Tại phường Trường An, thành phố Huế. Khu đất thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Nam Giao và vùng phụ cận, thành phố Huế có giới hạn vị trí như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Đào Tấn có lộ giới 26,0m.

+ Phía Tây giáp đường Trần Thái Tông có lộ giới 19,5m.

+ Phía Đông và Nam giáp khu vực ở chỉnh trang (ký hiệu OCT).

- Tổng diện tích sử dụng đất: 8.373m2

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 162.185.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu Việt Nam đồng)

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế theo quy hoạch chi tiết được duyệt đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật chung và đảm bảo môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy.

3. Hình thức: Sơ tuyển trong nước.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 14 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2017 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ số: 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: +84.0234. 3822120 – 3845268; Số Fax: +84.0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 5.000.000 đồng.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2017.

8. Thời điểm mở thầu:    14 giờ 30, ngày 08 tháng 05 năm 2017.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 118 khách