Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời thầu kiểm định chất lượng, hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
Ngày cập nhật 30/05/2017

Số TBMT: 20170517056 – 00

Lĩnh vực: Tư vấn   

Bên mời thầu: Z035400 - Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E

Tên dự án: Dự án kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Nhà A, Nhà B, Nhà C, Nhà D, Nhà E - Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 31/5/2017

Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 21/6/2017

Mua HSMT: Mua trực tiếp

Giá bán: 2.000.000 đồng  

Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 21/6/2017

Giá gói thầu: 640.732.000 đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Xác định tình trạng kỹ thuật của các cấu kiện, kết cấu; đánh giá định lượng các đặc trưng hiện trạng của cấu kiện, kết cấu có kể đến sự thay đổi của chúng theo thời gian.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 132 khách