Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mời thầu Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/01/2018

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-SXD về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Quản lý dự án Kiến trúc Quy hoạch – Sở Xây dựng (Bên mời thầu) thông báo mời thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể:

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Kiến trúc Quy hoạch – Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mô tả tóm tắt dự án:

2.1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.3. Giá gói thầu: 638.824.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tám triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng chẵn).

2.4. Nội dung chính của gói thầu: quy định tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 31/1/2018.

8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 15/3/2018.

9. Mua HSMT: Mua trực tiếp; Giá bán: 2.000.000 đồng.  

10. Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: + 0234. 3822120; Số Fax: + 0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn.

11. Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 15/03/2018.

12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà thầu tư vấn nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 409 khách