Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: Khu thương mại dịch vụ An Đông, Khu An Cưu City, phường An Đông, thành phố Huế
Ngày cập nhật 03/06/2019

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết dịnh số 1250/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020.

THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN ĐÔNG, KHU AN CỰU CITY, PHƯỜNG AN ĐÔNG, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Tên dự án: Khu thương mại dịch vụ An Đông

2. Địa điểm: Khu đất TM-DV5 Khu A đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế (có họa đồ vị trí đính kèm).

3. Diện tích: Khoảng 4.600 m2

4. Hiện trạng: Khu đất là đất sạch, hiện nay đang được đơn vị thi công hệ thống nước thải Thành phố sử dụng với mục đích làm nhà ở tạm và làm kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công trong thời gian chưa có nhà đầu tư khai thác.

- Đơn giá thuê đất (dự kiến):

+ Trả tiền hằng năm: 484.242.000 đồng;

+ Trả tiền một lần cho 50 năm: 20.176.750.000 đồng.

5. Mục tiêu: Hình thành khu phức hợp dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, cụ thể: xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Huế và Việt Nam kết hợp với các dịch vụ: Cho thuê văn phòng, chỗ làm việc, giao dịch, kinh doanh thương mại,...

6. Sự thuận lợi của khu đất dự án:

- Khu đất có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng, bố trí các không gian chức năng;

- Khu đất có mặt tiếp xúc với khu đô thị mới An Cựu thuận lợi cho mục tiêu đầu tư của dự án, dễ tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị;

- Khu đất hiện nay chưa được đầu tư khai thác, với khoảng cách tiếp cận khu hành chính UBND Thành phố 2,0km, cách tổ hợp thương mại Vincom 2,6km và cách trung tâm đô thị mới An Vân Dương l,5km.

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định.

8. Hình thửc đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài

9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Ngoài các điều kiện, quy định chung về điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với các quy định hiện hành, nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo một số tiêu chí như sau:

9.1. Quy mô, tính chất dự án: Xây dựng một khu tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp với văn phòng cho thuê với những tiện ích đồng bộ, không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan khu vực và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Phân khu chức năng hài hòa, hợp lý đảm bảo tiêu chí cho từng khu chức năng chính như sau:

- Khu dịch vụ thương mại

- Khu cho thuê văn phòng, chỗ làm việc, giao dịch, lưu trú ngắn ngày để phục vụ công việc...

- Khu công viên cây xanh.

- Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng, xây dựng dự án, phải đảm bảo tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận, bố trí các hướng tiếp cận hợp lý nhằm tạo ra một khu tổ hợp về thương mại dịch vụ đẳng cấp, tạo bộ mặt mỹ quan đô thị. Đồng thời, giao thông nội bộ phải được nghiên cứu kỹ, bố trí các hướng ra vào tránh tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

- Xác định và tính toán hợp lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, bãi đỗ xe, hạ tầng xã hội khác phù hợp với điều kiện hiện trạng, đảm bảo đấu nối với khu vực xung quanh và tránh nguy cơ ùn tắc giao thông trong tương lai.

- Nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất 02 phương án để có cơ sở lựa chọn.

9.2. Tổng mửc đầu tư dự án: trên 100 tỷ đồng (theo Quyết định số 1291/2018/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dụng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017).

9.3. Tiến độ thưc hiên dư án: Tối đa 02 năm kể từ khi được thuê đất.

9.4. Thời gian thuê đất: 50 năm.

9.5. Hình thức nộp tiền thuê đất: hằng năm/một lần.

9.6. Về năng lực tài chính của nhà đầu tư:

9.6.1. Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.

- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán đối với nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập).

- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

* Đôi với doanh nghiệp ngoài địa phương trúng đấu giá, khuyên khích thành lập doanh nghiệp tại địa phương để quản lý vận hành, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ với địa phương sau khi dự án hoàn thành.

9.6.2 Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) để thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án; vốn thuộc sở hữu của mình chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo.

- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

9.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả kinh tê - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao, môi trường và các vấn đề liên quan khác theo quy định).

9.8. Năng lực, kinh nghiệm đầu tư: Nhà đầu tư đã có kinh nghiệm triển khai dự án tương tự đã hoàn thành, hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án hoặc thương mại dịch vụ có tổng mức đầu tư tối thiểu 100 tỷ đồng.

9.9. Điều kiện không vi phạm pháp luật đất đai: Nhà đầu tu thực hiện dự án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp nhà đâu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

10. Quy hoạch: Căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/02/2019, khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư ký hiệu là TM-DV5, với thông số quy hoạch như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%;

- Tầng cao xây dựng: 9-12 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Khối đế lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ; Khối cao tầng lùi 6,0m so với chỉ giới đường đỏ.

Ngoài những quy định trên, các quy định khác tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

11. Thông tin liên hệ:

11.1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế

Số điện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn

11.2. Phòng Kinh tế - Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế

Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND Thành phố, tầng 6, số 24 Tố Hữu, phường Xuân Phu - Thành phố Huế.

Số điện thoại: 0234.3938298

Email: kt.tphue@thuathienhue.gov.vn.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 411 khách