Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm 2020
Ngày cập nhật 31/07/2019

Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm 2020.

DANH MỤC BỔ SUNG THÔNG TIN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ

STT Tên công trình/Dự án  Địa điểm Diện tích  (ha) Mục tiêu đầu tư Hình thức đầu tư, phương án thực hiện. Ghi chú
1 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 1) Xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 35 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
2 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 2) Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 43,2 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
3 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 3) Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 86 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
4 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 4) Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 71 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
5 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 5) Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 26,27 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
6 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 6) Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 68,8 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
7 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 7) Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Khoảng 44,6 ha Xây dựng Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
Bổ sung thông tin chi tiết dự án.
8 Khu ở tại thị trấn Lăng Cô Tại các lô đất OTT-A7, OTT-A8 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và Làng Chài, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Khoảng 2,89ha - Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán hoặc cho thuê; từng bước đầu tư xây dựng, chỉnh trang thị trấn Lăng Cô theo quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Góp phần xây dựng thị trấn Lăng Cô thành một đô thị đặc thù về du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng có tiêu chuẩn quốc tế.
- Hình thành một không gian sống và nghỉ dưỡng cho người dân trong khu vực cũng như người dân các nơi khác.
- Dự án hoàn thành sẽ là nơi sinh sống cho khoảng từ 400 đến 600 người.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; Lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Bổ sung vào danh mục và thông tin dự án.

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG

STT Tên công trình/Dự án  Địa điểm Diện tích  (ha) Mục tiêu đầu tư Hình thức đầu tư, phương án thực hiện. Ghi chú
1 Dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai – Tân Mỹ Thuộc khu C – Đô thị mới An Vân Dương Khoảng 49,5ha - Cụ thể hoá và từng bước hoàn thiện đồ án quy hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương nói chung và Khu C - Đô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực thuộc địa bàn xã Phủ Thượng, huvện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đầu tư đấu nối hoàn chính hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu đô thị mới có các thiết chế hạ tầng xã hội; khu đô thị xanh, đô thị Carabon thấp. Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu mua sắm, lưu trú cho khách du lịch khi đến Huế. Qua đó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án.
- Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019. Nay điều chỉnh thông tin dự án.
2 Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2  Các lô đất có ký hiệu LK7, BT1, OTM1 và OTM2  thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương. Khoảng 8,39ha. - Cụ thể hoá và từng bước hoàn thiện đồ án quy hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương nói chung và Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực thuộc địa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 - Đầu tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu dân cư mới, khu thương mại dịch vụ cao cấp, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu mua sắm, nghỉ dưỡng, lưu trú cho khách du lịch khi đến Huế. Qua đó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án.
 - Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019. Nay điều chỉnh thông tin dự án.
3 Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 Các lô đất có ký hiệu OTM3, CX3 và CL2 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn phường An Đông, thành phố Huế. Khoảng 22,3 ha - Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ và xây dựng Khu văn hóa đa năng;
- Là Khu đô thị xanh, đô thị Carbon thấp.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đã công bố theo  danh mục kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019. Nay điều chỉnh thông tin dự án.
4 Dự án thành phố thông minh (hoặc khu Công nghệ thông tin tập trung), thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương Các lô đất có ký hiệu CN1~6, CX10~11 thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. Khoảng 39,6 ha Xây dựng khu công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển; đào tạo và ươm tạo; sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học... Có quy hoạch đất ở, xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh. Đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật đấu thầu.
 
Điều chỉnh hình thức đầu tư, phương án thực hiện trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.
5 Đô thị giáo dục Quốc tế - Huế  Các lô đất có ký hiệu TH2~5 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. Khoảng 42,6ha Hình thành đô thị giáo dục Quốc tế - Huế với đầy đủ các cấp bậc học từ Mầm non đến đào tạo sau Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực lân cận. Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Bổ sung vào danh mục và thông tin dự án.
6 Dự án nhà ở xã hội tại lô XH1, thuộc khu C, đô thị mới An Vân Dương Lô XH1 thuộc khu C khu đô thị mới An Vân Dương Khoảng 3,18ha Xây dựng dự án nhà ở xã hội tại khu C - Đô thị mới An Vân Dương Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Điều chỉnh hình thức đầu tư, phương án thực hiện trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 417 khách