Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/03/2021

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, với các nội dung chi tiết trong văn bản đính kèm./.

Đặng Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 410 khách