Tìm kiếm tin tức
Dự án, hạng mục đầu tư
Ngày 29 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, với các nội dung chính như sau:
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với dự án có sử dụng đất Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ, thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với dự án có sử dụng đất Khu ở - thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với dự án có sử dụng đất Khu đô thị phía Bắc sông Như Ý, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với dự án có sử dụng đất Khu dân cư Thủy Vân, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với dự án có sử dụng đất Khu đô thị phía Nam sông Như Ý, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.
Dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nguyên trước đây UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị làm Bên mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Trên cơ sở Hồ sơ mời thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 và Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 23/6/2020, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị (Bên mời thầu) đã có Thư mời thầu số 474/TB-BQLKV-TCG ngày 15/4/2020 và Thông báo về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu số 840/TB-BQLKV ngày 23/6/2020 gửi đến các Nhà đầu tư trong danh sách ngắn. Theo đó, thời gian đóng thầu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/7/2020.
Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung, công bố thông tin dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020: dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc Khu B và các dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1, XH6 thuộc Khu E – Đô thị An Vân Dương.
Ngày 24 tháng 6 năm 019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.766.849
Truy cập hiện tại 52 khách