Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ hỗ trợ sáng tạo năm 2014
Ngày cập nhật 05/05/2014

 Hội Kiến trúc sư Thừa Thiên Huế nhận được Thông báo số 05/TB-LHVHNT ngày 10/3/2014 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế về kế hoạch hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tạo năm 2014; hội Kiến trúc sư Thừa Thiên Huế thông báo đến toàn thể Hội viên Hội Kiến trúc sư Thừa Thiên Huế căn cứ nội dung Thông báo (đính kèm) để đăng ký tham gia.

Đề tài, đề án, tác phẩm, công trình của các Hội viên đề nghị gửi đến văn phòng Hội Kiến trúc sư Thừa Thiên Huế trước ngày 20/4/2014 để Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư có cơ sở xem xét, đăng ký hỗ trợ.

Hội Kiến trúc sư Thừa Thiên Huế kính thông báo./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 139 khách