Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng >> Các hoạt động xây dựng
Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về việc Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8674/UBND-XD ngày 24/9/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ.
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Xây dựng) - Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được UBND tỉnh bàn hành và có hiệu lực kể từ ngày 03/01/2019.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát.
Ngày 16/8/2013, UBND Tỉnh đã ban hành VB số 4060/UBND-XD về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Chi tiết xin xem file đính kèm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2013,Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT “Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông”.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.346
Truy cập hiện tại 209 khách