Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng >> Chứng chỉ hành nghề
Ngày 05/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Sở Xây dựng đã có Công văn số 2801/SXD-QLXD ngày 19/12/2017 về các nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn tất việc thu phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.
Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 454/QĐ-SXD về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề,  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-SXD về việc thành lập Bộ phận sát hạch cấp chứng chỉ  hành nghề hoạt động xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 1391/⁠QĐ-⁠BXD ngày 29/⁠12/⁠2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 346 khách