Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng
Quyết định số 1528/QĐ-SXD ngày 05/5/2022 về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài   
Ngày 19/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1353/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 13/4/2022, Sở Xây dựng ban hànhQuyết định số 1227/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 04/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 989/QĐ-SXD ngày 28/3/2022 về cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1004/QĐ-SXD ngày 29/3/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 835/QĐ-SXD ngày 16/3/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1107/QĐ-SXD ngày 04/4/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 433 khách