Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng
Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 21/UBND-CT ngày 04/01/2021, Công Văn số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc triển khai phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”;
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 08 tổ chức.
Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 09 tổ chức.
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 345 khách