Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng >> Năng lực hoạt động xây dựng
Quyết định số 2785/QĐ-SXD ngày 29/7/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Quyết định số 2588/QĐ-SXD ngày 14/7/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 24/6/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2288/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức
Quyết định số 2131/QĐ-SXD ngày 13/6/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 07/6/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 02 tổ chức
Quyết định số 1774/QĐ-SXD ngày 20/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức cho 10 tổ chức
Ngày 29/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1509/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức cho 06 tổ chức
Quyết định số 1528/QĐ-SXD ngày 05/5/2022 về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài   
Ngày 19/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1353/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 13/4/2022, Sở Xây dựng ban hànhQuyết định số 1227/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.766.849
Truy cập hiện tại 55 khách