Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017
Ngày cập nhật 20/12/2017

Sở Xây dựng đã có Công văn số 1611/SXD-QLXD ngày 1/8/2017 và Công văn số 2296/SXD-QLXD  ngày 19/10/2017 về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đến nay, Sở Xây dựng đã tiếp nhận danh sách và hồ sơ đăng ký của cá nhân có nhu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo nội dung Công văn nêu trên.

         Sở Xây dựng thông báo các nội dung liên quan đến kì thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

         1. Theo Công văn số 1611/SXD-QLXD ngày 1/8/2017 và Công văn số 2296/SXD-QLXD  ngày 19/10/2017, Hồ sơ đề nghị thi sát hạch, cấp CCHN được kê khai theo hướng dẫn tại các Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, nhiều cá nhân đăng ký dự thi không cung cấp hồ sơ theo đúng quy định. Để tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch cho các cá nhân đã nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ, sau khi thi sát hạch với kết quả đạt, Sở Xây dựng sẽ cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân theo quy định.

         Danh sách dự kiến thi sát hạch đề nghị xem tại Website Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/. Các thông tin theo Danh sách đính kèm còn thiếu hoặc chưa chính xác, đề nghị các cá nhân phản hồi lại theo địa chỉ email tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn .

         2. Đối với các cá nhân thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, đề nghị các cá nhân chuyển hạng hoặc chờ các kì thi sát hạch tiếp theo.

            3. Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính.

         3.1. Trường hợp cấp mới/cấp lại (chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/điều chỉnh/ bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

         Cá nhân tham dự thi phải sát hạch 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề;

         3.2. Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Chứng chỉ hành nghề còn hạn sử dụng):

          Cá nhân tham dự thi phải sát hạch 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật và được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn. Trong đó, kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên.

3.3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://www.xaydung.gov.vn) và Sở Xây dựng (https://sxd.thuathienhue.gov.vn) theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 và Quyết định số 145/QĐ-BXD 10/10/2017 về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

          4. Lệ phí thi sát hạch: Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Lệ phí thi sát hạch là 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi.

          Kỳ sát hạch trên được áp dụng đối với các cá nhân đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước ngày 26/12/2017. Danh sách chính thức thi sát hạch sẽ được Sở Xây dựng đăng tải trên Website Sở Xây dựng sau khi kết thúc thời gian nộp lệ phí sát hạch.

          5. Thời gian nộp lệ phí thi sát hạch: các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí thi sát hạch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế), từ ngày 19 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017 (trong giờ làm việc). Lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

6. Thời gian và địa điểm thi sát hạch:

         - Địa điểm sát hạch: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 6 Lê Lợi, thành phố Huế

         - Thời gian sát hạch: Ngày 05, 06 tháng 01 năm 2018.

         + Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Đề nghị các cá nhân đi đúng thời gian quy định, nếu vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.

                    Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 393 khách