Tìm kiếm tin tức
Thông báo hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lộc Thọ
Ngày cập nhật 21/03/2018

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế thông báo:

1. Hủy bỏ Thông báo số 1362/TB-SXD; 1363/TB-SXD ngày 16/9/2015 đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lộc Thọ về việc tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sản phẩm: Kính phẳng tôi nhiệt.

TT

Tên, kiểu loại sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Loại

Độ dày danh định

1

Kính phẳng tôi nhiệt, nhãn hiệu: Locthoglass

I

8mm

2

I

10mm

3

I

12mm

4

II

5mm

2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lộc Thọ không được sử dụng bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1362/TB-SXD; 1363/TB-SXD ngày 16/9/2015 do Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế cấp cho công ty theo đúng quy định.

3. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.285
Truy cập hiện tại 1.065 khách