Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 16/04/2018

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có nhu cầu cấp CCHN đăng ký danh sách, nộp hồ sơ về Bộ phận Một cửa, Sở Xây dựng, địa chỉ 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế để thực hiện việc thi sát hạch cấp CCHN theo các quy định hiện hành.

1. Cá nhân nộp hồ sơ thi sát hạch bao gồm Đơn theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD;

2. Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm; Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 và Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://ww.xaydung.gov.vn và của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/.

3. Thời gian tổ chức thi sát hạch: dự kiến trong cuối tháng 5 năm 2018 (Sở Xây dựng sẽ thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm sát hạch).

4. Cá nhân đăng ký dự thi đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin theo Phụ lục đính kèm Văn bản này; Tệp tin Excel thông tin đề nghị gửi vào địa chỉ email tttly.sxd@thuathienhue.gov.vn. (Lưu ý: Trong file mẫu danh sách đăng ký sát hạch có cung cấp 38 môn thi sát hạch, cá nhân chỉ được thi theo các lĩnh vực tương ứng 38 môn thi này).

5. Thời gian nhận hồ sơ thi sát hạch kể từ ngày 20/4/2018 đến ngày 15/5/2018. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ kết thúc nhận hồ sơ thi sát hạch.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 392 khách