Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 83
Ngày cập nhật 21/08/2018

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thông báo số 1771/TB-SXD về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 83.

1. Hủy bỏ Thông báo số 418/TB-SXD ngày 25/3/2016 đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 83 về việc tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Kiểu loại

Thông số kỹ thuật

1

Gạch bê tông không nung

03 lỗ

M7,5; (100x200x400)mm

2

03 lỗ

M7,5; (200x200x400)mm

3

Gạch thẻ đặc

M7,5; (60x100x200)mm

2. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 83 không được sử dụng bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 418/TB-SXD ngày 25/3/2016 do Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế cấp cho công ty theo đúng quy định. 

3. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.285
Truy cập hiện tại 1.052 khách