Tìm kiếm tin tức
Áp dụng Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mổ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/12/2020

Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu và áp dụng theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.598.313
Truy cập hiện tại 61 khách