Tìm kiếm tin tức
Áp dụng Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/01/2021

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thay thế Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Toàn văn Quyết định nêu trên được đăng tải trong tập tin đính kèm.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu và áp dụng theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.598.313
Truy cập hiện tại 54 khách