Tìm kiếm tin tức
Triển khai phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”
Ngày cập nhật 22/01/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 21/UBND-CT ngày 04/01/2021, Công Văn số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc triển khai phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”;

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) biên soạn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”; trong đó, tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phổ biến tài liệu đến các Chủ đầu tư, hộ gia đình và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn có liên quan đến việc đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW để biết, tham khảo, áp dụng.

Nội dung Tài liệu nêu trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn và trong tập tin đính kèm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Mai Anh Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.598.313
Truy cập hiện tại 54 khách