Tìm kiếm tin tức
Tình hình chất lượng hồ sơ thiết kế, thẩm tra các công trình xây dựng
Ngày cập nhật 24/02/2021

Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, thời gian qua Sở Xây dựng đã có nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên thông qua các Hội nghị phổ biến pháp luật, ban hành các văn bản hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình;

Tuy nhiên, qua công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình, công tác thẩm tra thiết kế, Sở Xây dựng nhận thấy vẫn còn một số vấn đề có liên quan đến trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

Nội dung chi tiết đã được nêu cụ thể trong công văn số 594/SXD-QLXD ngày 19/02/2021 (đính kèm).

Từ những thiếu sót tồn tại nêu trên, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách một số Công ty Tư vấn thiết kế, thẩm tra thời gian qua có một số sản phẩm tư vấn chưa đạt yêu cầu (phụ lục đính kèm); thời gian đến cần tiếp tục theo dõi và có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, thẩm tra trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đơn vị Tư vấn thiết kế, thẩm tra (nêu tại Phụ lục) rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại đã nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Mai Thị Minh Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.598.313
Truy cập hiện tại 52 khách