Tìm kiếm tin tức
Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho 09 tổ chức (09/QĐ-HĐ)
Ngày cập nhật 16/03/2021

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 09 tổ chức.

Ban hành kèm theo Quyết định là Danh sách 09 tổ chức theo Phụ lục đính kèm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 179 khách