Tìm kiếm tin tức
Quyết định số 1004/QĐ-SXD ngày 29/3/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày cập nhật 14/04/2022

Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1004/QĐ-SXD ngày 29/3/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức

Ngày 29/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1004/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Danh sách cấp chứng chỉ theo Phụ lục đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.285
Truy cập hiện tại 1.060 khách