Tìm kiếm tin tức
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 14/04/2022

Ngày 04/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ngày 04/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quyết định có hiệu lực kể từ ngỳ ký. Theo đó, Hội đồng bao gồm 07 thành viên. 

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.324
Truy cập hiện tại 1.070 khách