Tìm kiếm tin tức
Quyết định số 1353/QĐ-SXD ngày 19/4/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày cập nhật 22/04/2022

Ngày 19/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1353/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức

Ngày 19/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1353/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức, có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực cho 7 tổ chức. Danh sách các tổ chức theo Phụ lục đính kèm Quyết định này

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.285
Truy cập hiện tại 1.060 khách