Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Ngày cập nhật 29/07/2013

  

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Nội dung được hành nghề hoạt động xây dựng Số chứng chỉ Thời hạn
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lê Tùng 20/9/1976 Công ty CP tư vấn XD T.T.Huế KTS (ngành Kiến trúc) Thiết kế kiến trúc công trình KTS-054-00021 03/06/2013 - 02/06/2018
2 Trương Hồng Trường 15/04/1983 Công ty TNHH Kiến trúc KTS (ngành Kiến trúc công trình) Thiết kế kiến trúc công trình KTS-054-00145 03/06/2013 - 02/06/2018

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Nội dung được hành nghề hoạt động xây dựng Số chứng chỉ Thời hạn
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nguyễn Thanh Toán 10/8/1978   Cử nhân địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình KS-054-00084 03/06/2013 - 02/06/2018
2 Phan Văn Hạ 18/08/1976 Công ty CP kiến trúc QH XD IPAC KSXD Dân dụng và Công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp KS-054-00440 03/06/2013 - 02/06/2018
3 Phan Thế Hiếu 11/02/1970   KSXD Cầu đường Thiết kế kết cấu công trình xây dựng giao thông (cầu đường bộ) KS-054-00441 03/06/2013 - 02/06/2018
4 Trần Sỹ Vĩnh 10/08/1977 Công ty TNHH TV Khoa học và công nghiệp Xuân Tâm Cử nhân địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình./. KS-054-00126 03/06/2013 - 02/06/2018
5 Nguyễn Ngọc Huệ 10/10/1948   KS XDThủy lợi Thiết kế kết cấu công trình xây dựng thủy lợi KS-054-00103 03/06/2013 - 02/06/2018
6 Trần Công Tri 20/11/1957 Công ty QLvà XD đường bộ T.T.Huế KSXD Cầu đường Thiết kế kết cấu công trình xây dựng giao thông (cầu đường bộ) KS-054-00442 03/06/2013 - 02/06/2018
7 Nguyễn An Quốc Hùng 20/11/1957 Công ty QLvà XD đường bộ T.T.Huế KSXD Cầu đường Thiết kế kết cấu công trình xây dựng giao thông (cầu đường bộ) KS-054-00442 03/06/2013 - 02/06/2018
8 Hà Ngọc Trà 13/05/1981 Công ty CP Đt và XD Đường Kẽ KSXD Dân dụng và Công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng KS-054-00443 03/06/2013 - 02/06/2018

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Nội dung được hành nghề giám sát thi công xây dựng Số chứng chỉ Thời hạn
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mai Xuân Bảo 16/10/1984 Công ty TNHH Đại Minh KSXD DD&CN Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng GS1-054-00790 03/06/2013 - 02/06/2018
2 Phan Đức Thọ 20/08/1978 Xí ngiệp Lâm nghiệp Lông Phụng KSXD Cầu đường Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình giao thông (cầu, đường bộ) GS1-054-00791 03/06/2013 - 02/06/2018
3 Trần May 22/12/1981 Công ty TNHH Đại Minh KSXD Công trình Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng GS1-054-00792 03/06/2013 - 02/06/2018
4 Nguyễn Lương Thành 27/10/1983 Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ T.T.Huế KSXD Cầu đường Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình giao thông (cầu, đường bộ) GS1-054-00793 03/06/2013 - 02/06/2018
5 Lê Thọ 06/07/1956 Trung tâm KĐCL XD T.T.Huế KSXD DD&CN Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng GS1-054-00794 03/06/2013 - 02/06/2018
6 Võ Văn Nguyên 14/11/1978 Công ty CP cơ khí XD CT T.T.Huế KS Thủy lợi-Thủy điện Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng; thuỷ lợi GS1-054-00795 03/06/2013 - 02/06/2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 354 khách