Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
Ngày cập nhật 26/11/2014

Thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó tại Khoản 2, Điều 8 có quy định về việc công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình nhằm cho các chủ đầu tư căn cứ để lựa chọn nhà thầu theo quy định; Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về việc Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình;

Sở Xây dựng hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng căn cứ vào các điều kiện năng lực được quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng để lập hồ sơ công khai thông tin về năng lực.

Hồ sơ gồm có:
1. Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu:
a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin;
b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin.
2. Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:
a) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;
b) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức.
3. Đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.
Lưu ý : Hồ sơ gồm bản giấy và tệp tin. Các tệp tin phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar) gửi về địa chỉ mail: mvtnhan.sxd@thuathienhue.gov.vn

Hồ sơ gửi về Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (Số 02 Nguyễn Trường Tộ - Huế) để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở và của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng kính thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 36 khách