Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2518/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức.
Ngày 14 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về quy chế Phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2390/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 12 tổ chức.
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2135/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 06 tổ chức.
Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 351 khách