Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng
Quyết định số 2767/QĐ-SXD ngày 29/7/2022 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3; Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 2785/QĐ-SXD ngày 29/7/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Quyết định số 2588/QĐ-SXD ngày 14/7/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 24/6/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2288/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức
Quyết định số 2131/QĐ-SXD ngày 13/6/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày 07/6/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 02 tổ chức
Quyết định số 1774/QĐ-SXD ngày 20/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức cho 10 tổ chức
Ngày 29/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1509/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức cho 06 tổ chức
Quyết định số 1528/QĐ-SXD ngày 05/5/2022 về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.398
Truy cập hiện tại 211 khách