Tìm kiếm tin tức
Quản lý chất lượng
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1251/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 09 tổ chức.
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 05 tổ chức.
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 09 tổ chức.
Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐ về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 181 khách