Tìm kiếm tin tức
Quản lý kiến trúc, quy hoạch >> Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
Ngày 07 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
(Xây dựng) - Năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt Quy hoạch cấp nước trên toàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 không phân biệt đô thị, hay nông thôn. Đến nay, hệ thống cấp nước cho đô thị đạt gần 100% dân số, riêng nông thôn đạt trên 73%, chỉ còn lại một số vùng khó khăn ở huyện miền núi A Lưới, Nam Đông. Dự kiến đến năm 2020 sẽ cấp nước an toàn và bền vững cho trên 93 % dân số trên toàn tỉnh.
Ngày 31 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc phê duyệt  điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
(Chinhphu.vn) - Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Ngày 23 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết đ5inh số 2457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 05 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng  (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 22 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Danh mục cây xanh kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.741.778
Truy cập hiện tại 349 khách