Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 25/01/2018

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của quy hoạch là phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, kế thừa và phát huy các không gian quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đế hình thành các công trình văn hóa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắc nhằm ghi lại dấu ấn lịch sử của vùng đất cũng như con người Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ, góp phần giáo dục truyền thống và làm đẹp đô thị, cảnh quan trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Cụ thể hóa những giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu của Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ bằng các tác phấm nghệ thuật tượng đài, tượng, biếu tượng kiến trúc nghệ thuật và vườn tượng.

- Xác định các tiêu chí về nội dung tư tưởng, về nghệ thuật, chất liệu và phân loại trong việc xây dựng tượng đài.

Không gian nghiên cứu lập quy hoạch được xác định la toàn bộ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó tập trung tại thành phố Huế.

Tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vưòn tượng là công trình nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đòi hỏi chất lượng cao về mặt mỹ thuật, kỹ thuật, phù họp với không gian cảnh quan. Quy hoạch phải được phân kỳ phù họp, có sự ưu tiên theo những tiêu chi sau đây:

a. Tiêu chí về nội dung:

- Tôn vinh, ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân.

- Thế hiện được giá trị lịch sử, đặc trưng văn hóa Huế, con người Huế.

- Thể hiện được sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ và trong giai đoạn mới.

b. Tiêu chí về tính đặc thù địa phương:

- Địa phương là quê hương, nơi danh nhân đã sống, học tập, làm việc, có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Địa phương có vị trí cảnh quan đặc biệt gắn với sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

- Địa phương gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu.

c. Tiêu chí về nghệ thuật:

- Có giá trị thấm mỹ cao, ngôn ngữ điêu khắc sáng tạo, kết họp dân tộc và hiện đại, khắc hoạ được tâm hồn, tình cảm, tư tưởng.

- Có sự gắn kết hài hoà giữa nghệ thuật điêu khắc và không gian cảnh quan kiến trúc.

- Có không gian, quảng trường trang trọng hài hòa với cảnh quan xung quanh, tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng thẩm mỹ cao.

d. Tiêu chí về chất liêu:

- Chất liệu bền vũng, có hiệu quả thấm mỹ cao;

- Công nghệ thể hiện phù họp, hiện đại.

e. Tiêu chí về phân loại:

- Tượng đài danh nhân lịch sử, văn hóa.

- Tranh hoành tráng lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

- Tượng danh nhân lịch sử, văn hóa.

- Biểu tượng kiến trúc nghệ thuật.

- Vườn tượng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.741.809
Truy cập hiện tại 353 khách