Tìm kiếm tin tức

Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 21 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 30 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 1 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương đối với các khu đất ký hiệu HB1- HB3, DV1- DV5, CC1.
Ngày 28 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 788/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư TDC2 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương đối với các khu đất ký hiệu HT1 và CL10-2 đến CL10-8.
Ngày 19 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 11 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) hai bên bờ sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khu vực cồn Dã Viên, công viên Bùi Thị Xuân).
Ngày 04 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Trung tâm Phong Điền – Phong Thu (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045.
Ngày 08 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (khu đất bãi bồi Lương Quán).
Ngày 04 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Điền Hải - Phong Hải (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045.
Ngày 04 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu vực Phong Hòa (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045.
Ngày 04 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Phong Hiền (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.110.092
Truy cập hiện tại 49 khách