Tìm kiếm tin tức
Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu – Phú Hiệp – Phú Cát (tỷ lệ 1/2000), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 12 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu Kinh thành Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Ngày 02 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 02 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 19 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 180 khách