Tìm kiếm tin tức
Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  trục đường Hai Bà Trưng nối dài, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 24 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) thị trấn Lăng Cô – Làng Chài, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.329.459
Truy cập hiện tại 36 khách