Tìm kiếm tin tức
Quản lý kiến trúc, quy hoạch >> Quy hoạch phân khu
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1546/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu  (tỷ lệ 1/2000) Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế  đối với các khu đất có ký hiệu OTT10, OTT29.
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu – Phú Hiệp – Phú Cát (tỷ lệ 1/2000), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Cảng Thuận An,  thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu CX1, CX2, OTM5, OTM6 và khu vực nút giao vòng xuyến tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.361
Truy cập hiện tại 206 khách