Tìm kiếm tin tức
Quản lý kiến trúc, quy hoạch >> Quy hoạch chung
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngày 07 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Thuận An,  huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 29 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc điều  chỉnh (cục bộ) quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 07 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Sịa,  huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.135
Truy cập hiện tại 90 khách