Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu dân cư Thủy Thanh, phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/03/2018

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu dân cư Thủy Thanh,  phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung quy hoạch có trong tập tin kèm theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 392 khách