Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu C (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/03/2019

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu C  (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những nội dung như sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh quy hoạch):

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

  + Phía Bắc giáp ranh giới Khu D – Đô thị mới An Vân Dương;

  + Phía Nam giáp hệ thống kênh hở, tuyến đường Quy hoạch lộ giới 36m và dự án Trung tâm phục hồi chức năng và hỗ trợ nông dân các dân tộc Bắc Miền trung;

  + Phía Đông giáp khu Thể dục thể thao đa năng;

  + Phía Tây giáp khu vực làng xóm cải tạo.

2. Phạm vi khu đất điều chỉnh có diện tích khoảng 50,7ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

  a) Về cơ cấu sử dụng đất:

TT

Loại đất

Ký hiệu
khu đất

Quy hoạch phân khu Khu C đã được phê duyệt

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch

 phân khu Khu C

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
 (%)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

I

Đất ở

 

19,11

37,69

20,02

39,48

1

Đất ở thấp tầng

OTT, BT, CL, BG

15,07

 

13,93

 

2

Đất ở cao tầng

HB

4,04

 

3,63

 

3

Đất chỉnh trang, cải tạo

CTR, CT

0,00

 

2,46

 

II

Đất dịch vụ

DV

3,89

7,67

2,12

4,18

III

Đất công trình công cộng

 

2,16

4,26

0,56

1,11

1

Đất cơ quan, văn phòng

CC

1,66

 

0,56

 

2

Đất công cộng khu ở

0,50

 

 

IV

Đất giáo dục

TH

0,91

1,79

1,18

2,34

V

Đất giao thông, cây xanh

 

24,63

48,58

26,81

52,89

1

Đất cây xanh, công viên

CV, CX

4,96

 

6,56

 

2

Đất mặt nước

2,65

 

3,20

 

3

Đất giao thông

 

17,02

 

17,05

 

Tổng cộng

 

50,70

100,0

50,70

100,00

b) Về quy hoạch giao thông:

- Cập nhật tuyến đường Vành đai 4 đoạn đi qua phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch có lộ giới quy hoạch là 40,0m (3,5m+14,5m+4,0m+14,5m+3,5m);

- Cập nhật tuyến đường Chợ Mai – Tân Mỹ đoạn đi qua phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch có lộ giới quy hoạch là 36,0m (6,0m+10,5m+3,0m+10,5m+6,0m);

- Bổ sung, điều chỉnh một số tuyến đường nội bộ của khu vực nhằm hạn chế tối đa việc giải tỏa dân cư và nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất.

c) Về các thông số quy hoạch:

- Mật độ xây dựng:

   + Đất ở thấp tầng: OTT1 ≤75%; OTT2÷OTT8 ≤60%;

   + Đất ở cao tầng: HB1, HB4 ≤ 30%;

   + Đất công cộng: CC4 ≤ 60%;

   + Đất trường học: TH1 ≤ 60%;

   + Đất thương mại, dịch vụ: DV1, DV2, DV20, DV21 ≤ 40%;

   + Đất làng xóm cải tạo: CTR1, CTR2 ≤ 60%.

   - Chiều cao công trình:

   + Đất công cộng (CC), Đất trường học (TH): ≤ 04 tầng;

   + Đất thương mại, dịch vụ (DV): ≤ 12 - 17 tầng;

   + Đất ở cao tầng (HB): ≤ 07 - 09 tầng;

   + Đất ở thấp tầng (OTT), Đất làng xóm cải tạo (CTR): ≤ 02 - 04 tầng.   

   d) Về chỉ giới xây dựng:

   - Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 36,0m trở lên: Chỉ giới xây dựng lùi 6,0m so với chỉ giới đường đỏ;

   - Đối với các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 36,0m: Chỉ giới xây dựng lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

   - Đối với khu dân cư hiện hữu, đất làng xóm cải tạo và nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Khuyến khích công trình xây dựng nhà ở lùi so với chỉ giới đường đỏ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 347 khách