Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/06/2019

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 và Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 354 khách