Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế: đối với các khu đất số 01 Nguyễn Huệ, khu đất tại thửa đất số 34, tờ bản đồ số 17, phường Phú Hội
Ngày cập nhật 01/08/2019

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.

Nội dung sau điều chỉnh như sau;

1. Đối với khu đất số 01 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông Bắc giáp khu đất ở hiện trạng;

- Phía Nam giáp đường Nguyễn Huệ;

- Phía Tây Bắc giáp khu đất Đại học Huế.

b) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất công cộng kết hợp ở thành đất thương mại dịch vụ.

- Mật độ xây dựng: Điều chỉnh từ ≤ 50% thành ≤ 60%.

- Chiều cao công trình: Điều chỉnh từ ≤ 20m thành tối đa ≤ 26m (≤ 07 tầng); tối thiểu ≥ 20m (≥ 05 tầng). Yêu cầu bố trí tối thiểu 02 tầng hầm dành cho bãi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe cục bộ cũng như phục vụ khu vực lân cận (đảm bảo tối thiểu 70 xe).

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 3,5m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ (kể cả lối dốc xuống tầng hầm). Tầng hầm trùng với chỉ giới đường đỏ (cốt cao độ trần tầng hầm phải ≤ cốt cao độ của vỉa hè tại vị trí tiếp giáp với vỉa hè) và lùi ≥ 1m so với ranh giới phía Đông Bắc của khu đất.

2. Đối với khu đất tại thửa đất số 34, tờ bản đồ số 17, phường Phú Hội, thành phố Huế:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam giáp khu đất ở kết hợp dịch vụ;

- Phía Tây giáp khu đất cơ quan;

b) Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất cơ quan thành đất ở kết hợp dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 55 khách