Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Cảng Thuận An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/04/2020

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Cảng Thuận An,  thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những nội dung chủ yếu sau:    

1. Phạm vi ranh giới: Vị trí nghiên cứu quy hoạch thuộc thị Trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp đường Kinh Dương Vương (QL49B).

- Phía Tây giáp phá Tam Giang.

- Phía Nam giáp Khu đất Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, khu dân cư và đường Kinh Dương Vương (Quốc lộ 49B).

- Phía Bắc giáp phá Tam Giang.

2. Quy mô

- Quy mô về đất đai: Khoảng 69,616ha.         

- Quy mô dân số: Dân số hiện trạng khu vực lập quy hoạch khoảng 1.000 dân (250 hộ).

3. Tính chất

- Là khu vực phát triển đồng bộ về cảng biển (bao gồm cảng hàng hóa, cảng cá, cảng xăng dầu,..) với hệ thống hạ tầng kết nối và khu dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ hàng hải đảm bảo điều kiện hoạt động thuận lợi cho khu vực cảng Thuận An; .

- Là khu Dịch vụ du lịch biển, đầm phá và khu dân cư.

4. Mục tiêu:

Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Bổ sung, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng như hệ thống kỹ thuật cảng cá, cảng hàng hóa, cảng xăng dầu, cảng du lịch và chuỗi dịch vụ cung ứng hỗ trợ tạo động lực phát triển đồng bộ, bền vững cho đô thị Thuận An; Đảm bảo sự phát triển ổn định, hợp lý, khai thác tối đa việc sử dụng quỹ đất trong từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo phát triển bền vững;

Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch xây dựng, lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập các dự án đầu tư.

Các nội dung chi tiết có trong tập tin quyết định đính kèm.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Sở Xây dựng, UBND huyện Phú Vang và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

2. UBND huyện Phú Vang tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; đồng thời chuyển giao các bản vẽ quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị trấn Thuận An).

3. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt phải được UBND huyện Phú Vang tổng hợp, trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 352 khách