Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu ở cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ thương mại tại các khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1031/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu ở cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ thương mại tại các khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung chi tiết có trong tập tin quyết định đính kèm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu ở cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ thương mại tại các khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016; Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 (Lô F); Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 (Lô C)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 378 khách