Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/10/2020

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các nội dung sau:

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch: Khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc một phần diện tích khu đất ký hiệu CV và một phần diện tích tuyến đường giao thông có ký hiệu mặt cắt 4-4, phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông-Bắc giáp khu đất ký hiệu 07, thuộc khu đô thị mới Đông Nam Thủy An;

- Phía Đông- Nam tiếp giáp kênh thoát nước khu vực;

- Phía Tây- Nam và Tây- Bắc tiếp giáp phần còn lại khu đất ký hiệu CV;

2. Quy mô điều chỉnh: Khoảng 1.121m2 .

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh phạm vi quy hoạch từ 228.625m2 thành 227.504m2 ; trong đó:

- Điều chỉnh diện tích khu đất ký hiệu CV từ 13.990m2 thành 13.340m2;

- Điều chỉnh diện tích giao thông dự án từ 39.052m2 thành 38.581m2 .

4. Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh:

TT

Chức năng

Ký hiệu

Diện tích

Tỷ lệ

Tỷ lệ

(m2)

(%)

(%)

I

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

GT

25.811

11,29

 

II

ĐẤT NGOÀI CHỢ DU LỊCH HUẾ

 

46.292

20,25

 

2.1

Đất dân cư chỉnh trang

OHT

12.121

5,30

 

2.2

Đất mặt nước

MN

8.360

3,66

 

III

ĐẤT XÂY DỰNG CHỢ DỤ LỊCH HUẾ

 

181.212

79,65

100,00

3.1

Đất khách sạn, văn phòng và dịch vụ

HH

5.394

 

2,98

3.2

Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ

ODV

8.130

 

4,49

3.3

Đất thương mại dịch vụ

TM

52.179

 

28,79

3.3.1

Đất thương mại dịch vụ 1

TM1

14.019

 

7,74

3.3.2

Đất thương mại dịch vụ 2

TM2

27.004

 

14,90

3.3.3

Đất thương mại dịch vụ 3

TM3

11.156

 

6,16

3.4

Đất quảng trường, công viên giải trí

 

17,991

 

9,93

3.4.1

Đất quảng trường sự kiện

QT

4.651

 

2,57

3.4.2

Đất công viên giải trí

CV

13.340

 

7,36

3.5

Đất công viên, cây xanh - mặt nước

CX, MN

39.962

 

22,05

3.6

Đất giao thông, HTKT

 

57.556

 

31,76

3.6.1

Đất hạ tầng kỹ thuật

HTKT

372

 

0,21

3.6.2

Đất bãi đỗ xe

 P

18.603

 

10,27

3.6.3

Đất giao thông

 

38.581

 

21,29

TỔNG (I + II+III)

 

227.504

100

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05 năm 2018 của UBND tỉnh 3 Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế, phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.380
Truy cập hiện tại 215 khách