Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/11/2020

Ngày 02 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu vực bãi bồi Lương Quán và khu vực di tích Hổ Quyền – Voi Ré, thành phố Huế với các nội dung như sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh quy hoạch):

1. Đối với khu vực di tích Hổ Quyền – Voi Ré:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp đường Bùi Thị Xuân lộ giới 19,5m;

- Phía Nam giáp khu vực nghĩa địa và di tích Thành Lồi;

- Phía Đông giáp đường Huyền Trân Công Chúa lộ giới 16m;

- Phía Tây giáp di tích Hổ Quyền – Voi Ré.

b) Quy mô: Khoảng 11,3ha.

c) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

c.1) Quy hoạch sử dụng đất:

- Khu A (khoảng 0,5ha): Điều chỉnh từ đất ở hiện trạng thành đất cây xanh, quảng trường.

- Khu B (khoảng 1,7ha): Điều chỉnh từ đất du lịch, đất ở tái định cư, đất ở biệt thự, đất ở hiện trạng thành đất ở phân lô (phục vụ tái định cư cho dự án giải tỏa dân cư khu vực I, II di tích Hổ Quyền – Voi Ré và một phần khai thác bán đấu giá tạo nguồn thu ngân sách).

- Khu C (khoảng 0,1ha): Điều chỉnh từ đất ở biệt thự thành đất cây xanh, quảng trường.

- Khu D (khoảng 0,25ha): Điều chỉnh từ đất ở biệt thự thành đất thương mại dịch vụ.

- Khu E (khoảng 0,85ha): Điều chỉnh từ đất ở tái định cư, đất cây xanh công viên thành đất ở hiện trạng.

- Khu P (khoảng 0,39ha): Điều chỉnh từ đất ở tái định cư thành đất bãi đỗ xe (phục vụ du khách tham quan Hổ Quyền – Voi Ré).

- Cập nhật phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Hổ Quyền – Voi Ré (khoảng 3,86ha)

- Ngoài ra, điều chỉnh bổ sung các quỹ đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật (khoảng 2,47ha) và một số khu vực đất ở hiện trạng còn lại sau khi điều chỉnh khoanh vùng di tích và lộ giới các tuyến giao thông (khoảng 1,15ha).

c.2) Quy hoạch giao thông:

- Điều chỉnh đường quy hoạch lộ giới 11,5m (kiệt 373 Bùi Thị Xuân) thành đường quy hoạch lộ giới 7m (mặt cắt 7-7);

- Điều chỉnh đường quy hoạch lộ giới 11,5m (kiệt 343 Bùi Thị Xuân) thành đường quy hoạch lộ giới 13m (mặt cắt 4-4);

- Điều chỉnh đường quy hoạch lộ giới 11,5m (đường kết nối di tích Hổ Quyền – Voi Ré) thành đường nội bộ có lộ giới 6m (mặt cắt 8-8);

- Điều chỉnh các đường quy hoạch lộ giới 11,5m (nối từ đường Huyền Trân Công Chúa vào di tích Hổ Quyền) thành các đường có lộ giới 12m (mặt cắt 6-6) và 15,5m (mặt cắt 3‘-3‘);

- Bố trí bãi đỗ xe tại đường Huyền Trân Công Chúa với quy mô khoảng 0,39ha.

c.3) Các chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất ở phân lô:

+ Diện tích lô đất: ≥ 80m2;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 100%;

+ Tầng cao xây dựng: ≤ 4 tầng (≤ 18m);

+ Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ các trục đường.

- Đất thương mại dịch vụ:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 45%;

+ Tầng cao xây dựng: ≤ 5 tầng (≤ 22m);

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường.

- Đất cây xanh, bãi đỗ xe:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 5%;

+ Tầng cao xây dựng: 01 tầng (≤ 6m);

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường.

2. Đối với khu vực bãi bồi Lương Quán:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc và phía Tây giáp sông Hương;

- Phía Đông giáp đường Bùi Thị Xuân và đường Lương Quán và một phần khu vực dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp phần còn lại của bãi bồi Lương Quán.

b) Quy mô: khoảng 31,5ha.

c) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

c.1) Quy hoạch sử dụng đất:

- Khu A (khoảng 5,83ha): Điều chỉnh từ đất trồng cây ăn quả, đất du lịch và mặt nước thành đất văn hóa.

- Khu B (khoảng 17,2ha): Điều chỉnh từ đất trồng cây ăn quả, đất du lịch thành đất dịch vụ du lịch.

- Khu C (khoảng 6,7ha): điều chỉnh từ đất trồng cây ăn quả, đất du lịch thành đất mặt nước.

- Điều chỉnh một phần khu đất trồng cây ăn quả và đất mặt nước tiếp giáp với Khu A thành đất cây xanh cảnh quan và đất mặt nước (để phù hợp với hiện trạng thực tế).

c.2) Quy hoạch giao thông:

- Điều chỉnh lộ đường Lương Quán (ký hiệu mặt cắt 2-2) từ 19,5m thành 26m (bố trí kết hợp đường giao thông và phần mở rộng đường dành cho xe đạp theo Thông báo số 286/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh).

- Bổ sung 02 bến thuyền, cụ thể:

+ Bến thuyền nội bộ thuộc khu du lịch (khu B), có quy mô: Phần diện tích đất trên mặt nước để bố trí bến có chiều dài ≤200m, chiều rộng ≤20m tình từ ranh giới mép bờ sông của dự án.

+ Bến thuyền dùng chung dọc sông Hương tại vị trí giáp ranh khu đất văn hóa (khu A) và cây xanh cảnh quan. Quy mô bến thuyền sẽ được nghiên cứu khi có dự án triển khai cụ thể.

c.3) Các chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất văn hóa, đất du lịch:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 30%;

+ Tầng cao xây dựng: ≤ 11m; Đối với công trình điểm nhấn chiều cao tối đa ≤ 14m (từ cao độ mặt đường Lương Quán, Bùi Thị Xuân);

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 25m so với mép bờ sông Hương và lùi ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường.

+ Yêu cầu san nền: Tổ chức san nền theo hướng thấp dần từ đường Lương Quán, Bùi Thị Xuân về phía sông Hương.

- Đất cây xanh cảnh quan:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 5%;

+ Tầng cao xây dựng: 01 tầng (≤ 6m);

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 25m so với mép bờ sông Hương và lùi ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các quyết định điều chỉnh liên quan khác không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.149
Truy cập hiện tại 95 khách