Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/11/2020

Ngày 02 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những nội dung điều chỉnh như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Lô B-2-1 thuộc Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy mô khu vực điều chỉnh: Khoảng 1,56 ha.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh bổ sung chức năng sử dụng đất lô đất có ký hiệu B-2-1 (được xác định trong bản đồ quy hoạch phân lô nhà máy sản xuất) từ đất nhà máy xí nghiệp thành đất nhà máy xí nghiệp và kho tàng; Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của lô đất B-2-1 sau khi điều chỉnh không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.303
Truy cập hiện tại 198 khách