Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với một số khu đất)
Ngày cập nhật 18/11/2020

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất số 23 đường Hà Nội, 42 đường Phan Chu Trinh và khu đất số 03 đường Báo Quốc (trước Chùa Báo Quốc), thành phố Huế với các nội dung như sau:

1. Đối với khu đất số 23 đường Hà Nội, thành phố Huế:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông Bắc giáp đường nội bộ;

- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Tây và Tây Nam giáp lối đi hiện trạng;

- Phía Nam giáp đường Hà Nội.

b) Quy mô: Khoảng 734m2.

c) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất nhà ở kết hợp dịch vụ thành đất thương mại, dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: Điều chỉnh từ ≤ 45% thành ≤ 60%;

- Chiều cao xây dựng: Điều chỉnh từ < 36m (07-09 tầng) thành ≤ 36m (≤ 09 tầng);

- Tầng hầm: ≥ 01 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Hà Nội (khuyến khích lùi nhiều hơn so với quy định); Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, cao độ tầng hầm không vượt quá cao độ vỉa hè tại vị trí tiếp giáp với vỉa hè. Lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ đường Hà Nội.

2. Đối với khu đất số 42 đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông Bắc giáp đường Phan Chu Trinh;

- Phía Tây Bắc và Đông Nam giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Tây Nam giáp đường sắt Bắc – Nam và đường Điện Biên Phủ.

b) Quy mô: Khoảng 1.464m².

c) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Chức năng sử dụng đất: Giữ nguyên chức năng sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ (theo Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Các thông số quy hoạch:

+ Mật độ xây dựng: Điều chỉnh từ ≤ 35% thành ≤ 65%;

+ Chiều cao xây dựng: Điều chỉnh từ < 14m (03 tầng) thành ≤ 18m (04 tầng);

+ Tầng hầm: Trường hợp xây dựng tầng hầm phải có giải pháp chống ngập phù hợp.

+ Chỉ giới xây dựng (bao gồm cả tầng hầm):

* Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường Phan Chu Trinh và Điện Biên Phủ;

 

* Lùi ≥ 6,0m so với hành lang an toàn giao thông đường sắt (lùi ≥ 14,0m tính từ chân taluy đường sắt).

3. Đối với khu đất số 03 đường Báo Quốc, thành phố Huế:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Báo Quốc có lộ giới 12,0m (hiện trạng từ tim đường đến ranh giới khu đất rộng 3,9m và 4,4m).

- Phía Đông Nam và phía Tây Nam: Giáp đường kiệt hiện trạng.

- Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng.

b) Quy mô: Khoảng 318,6m2.

c) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Về quy hoạch sử dụng đất:

+ Khu A (diện tích khoảng 25,7m²): Giữ nguyên chức năng sử dụng đất là đất giao thông (mở đường Báo Quốc lộ giới 12,0m).

+ Khu B: Điều chỉnh từ đất ở hiện trạng thành khu B1 (diện tích khoảng 92,9m²) có chức năng là đất giao thông (mở đường quy hoạch hướng Tây Bắc lộ giới 6m) và khu B2 (diện tích khoảng 200m²) có chức năng là đất cây xanh kết hợp bãi đỗ xe.

- Về quy định xây dựng:

+ Thực hiện theo các quy định về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Không xây dựng công trình trên khu đất; Nghiêm cấm việc lấn chiếm không gian đất cây xanh, bãi đỗ xe để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Quyết định điều chỉnh có liên quan không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.335
Truy cập hiện tại 209 khách