Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày cập nhật 11/12/2020

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Những nội dung như sau:

1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông (tại tờ bản vẽ ký hiệu QH-13A) đối với tuyến đường kết nối trung tâm thành phố Huế - sân bay Phú Bài:

a) Điều chỉnh điểm đấu nối của tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố Huế đi sân bay Phú Bài từ vị trí đường Văn Tiến Dũng (tại khu vực An Đông) theo quy hoạch được duyệt đến vị trí đường Tố Hữu (dịch chuyển vị trí đấu nối khoảng 1,2 km về phía Bắc). Quy định lộ giới tuyến đường này là 60 m, tưong đương với chiều rộng đường Tố Hữu hiện trạng đoạn qua Khu A - An Vân Dương. Riêng đoạn cuối đi qua các khu dân cư hiện trạng ở phường Thủy Châu, Thủy Lương và Phú Bài, thị xã Hương Thủy giữ nguyên lộ giới 36 m.

b) Bổ sung 02 tuyến đường kết nối từ đường quốc lộ 1A (đường Nguyễn Tất Thành) đến tuyến đường Tố Hữu - Phú Bài nói trên với lộ giới 56 m.

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (tại tờ bản vẽ ký hiệu QH-11) đối với khu vực dọc hai bên đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài:

a) Điều chỉnh khoảng 330,0 ha đất không gian xanh theo quy hoạch được duyệt (trong đó có khoảng 80,0 ha đất ở hiện trạng) thành đât đơn vị ở với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): <35%.

- Tầng cao trung bình: < 3 tầng.

b) Điều chỉnh khoảng 65,0 ha đất không gian xanh theo quy hoạch được duyệt thành đất công cộng, dịch vụ cấp đô thị với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): < 30%.

- Tầng cao trung bình: < 4 tầng (riêng công trình điếm nhấn < 15 tầng).

c) Điều chỉnh khoảng 25,0 ha đất không gian xanh theo quy hoạch được duyệt thành đất công viên chuyên đề với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): <25%.

- Tầng cao trung bình: < 2 tầng.

3. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (tại tờ bản vẽ ký hiệu QH-11) đối với khu vực dọc sông Phố Lợi - Đầm Chuồn:

a) Điều chỉnh khoảng 62,7 ha đất du lịch theo quy hoạch được duyệt (trong đó có khoảng 18,7 ha đất ở hiện trạng) thành đất đơn vị ở với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): < 30%.

- Tầng cao trung bình: < 3 tầng.

b) Điều chỉnh khoảng 10,0 ha đất du lịch theo quy hoạch được duyệt thành đất công cộng, dịch vụ cấp đô thị với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): < 30%.

- Tầng cao trung bình: < 4 tầng (riêng công trình điểm nhấn < 15 tầng).

c) Điều chỉnh khoảng 27,3 ha đất không gian xanh theo quy hoạch được duyệt thành đất du lịch với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Mật độ xây dựng gộp (brutto): <25%.

- Tầng cao trung bình: < 3 tầng.

Quyết định cũng sửa đổi một số nội dung Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

1. Sửa đổi tiết 3 điểm b khoản 3 Điều 1 về đất xây dựng đô thị:

- Đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 12.710 ha.

2. Sửa đổi tiết 2 điểm a khoản 4 Điều 1 về định hướng phát triển không gian đô thị:

- Phân vùng phát triển:

+ Vùng phát triển đô thị - công nghiệp: Diện tích 12.710 ha với khu vực đô thị trung tâm và 04 đô thị phụ trợ.

+ Vùng phát triển nông nghiệp nông thôn: Diện tích khoảng 22.144 ha, bao gồm:

. Các điểm dân cư nông thôn tập trung có diện tích khoảng 1.395 ha.

. Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích khoảng 11.668 ha.

. Đất các dải cây xanh giữa các đô thị có diện tích khoảng 9.081 ha.

3. Sửa đổi tiết 3 điểm a khoản 4 Điều 1 về định hướng phát triển đô thị:

+ Đô thị trung tâm: Bao gồm khu vực thành phố Huế hiện nay và khu đô thị mới An Vân Dương. Tổng diện tích khoảng 8.620 ha, dân số đến năm 2030 khoảng 475.000 người.

4. Sửa đổi tiết 5 điểm c khoản 4 Điều 1 về định hướng phát triển không gian các khu dân cư đô thị:

Khu vực phát triển mới: Diện tích khoảng 2.044 ha; tập trung ở các khu đô thị mới An Vân Dương, Hương Sơ, An Hòa và một số khu dân cư mới ở Hương Thủy, Hương Trà, Thuận An và Bình Điền; theo mô hình đô thị sinh thái, công trình xây dựng theo hướng thấp tầng, mật độ thấp. Một số khu vực trung tâm phát triển công trình cao tầng, mật độ cao.

5. Sửa đổi tiết 1 khoản 5 Điều 1 về định hướng quy hoạch sử dụng đất: Đất xây dựng đô thị là 12.710 ha, chỉ tiêu khoảng 210 m2/người.

6. Sửa đổi tiết 2 điểm a khoản 8 Điều 1 về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông đô thị:

Đường bộ: Tiếp tục xây dựng mạng lưới đường vành đai trong kết nối tuần hoàn khu vực xây dựng cũ và khu vực xây dựng mới; mạng lưới vành đai ngoài kết nối Hương Thủy - Thuận An - Hương Trà. Xây dựng mới tuyến đường chính đô thị ở phía Đông Quốc lộ 1A (đường Tố Hữu - Phú Bài) và phía Tây quốc lộ 1A (đường Trưng Nữ Vương) tăng khả năng tiếp cận cho khu vực nội thị và giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A phù hợp với Quy hoạch giao thông đường bộ đã được duyệt; đồng thời tiếp tục chỉnh trang hoàn thiện hệ thống đường khu vực của đô thị.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù họp với các quy hoạch khác có liên quan đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tố chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

b) Rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đã được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ.

2. Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 408 khách