Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu – Phú Hiệp – Phú Cát (tỷ lệ 1/2000), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/02/2021

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu – Phú Hiệp – Phú Cát (tỷ lệ 1/2000), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung Quy định có trong tập tin đính kèm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 408 khách