Tìm kiếm tin tức
Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf Huế
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf Huế.

a) Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng các công trình theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể Sân golf Huế, thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.

b) Ngoài những nội dung tại Quy định này, việc quản lý xây dựng tại khu vực này còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

c) Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải được cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng, UBND thị xã Hương Thủy, UBND phường Thủy Dương,  Công ty Cổ phần Thiên An có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý xây dựng tại khu vực này theo đúng quy hoạch được duyệt.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 745 khách