Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế và vùng phụ cận đối với các khu đất có ký hiệu TM-DV và CT1
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế và vùng phụ cận đối với các khu đất có ký hiệu TM-DV và CT1.

Các nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí khu đất: Khu đất có ký hiệu TM-DV và CT1 thuộc dự án Khu dân cư Đông Nam Thủy An , phường An Đông, thành phố Huế và vùng phụ cận; có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp đường Hải Triều;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch có lộ giới 24,0m;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch có lộ giới 26,0m;

- Phía Tây giáp khu ở thấp tầng có ký hiệu CL1.

2. Quy mô diện tích: Khu đất điều chỉnh có diện tích khoảng 2.422m2.

3. Quy hoạch được duyệt: Theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế và vùng phụ cận, khu đất ký hiệu CT1 có quy hoạch chức năng sử dụng đất là đất ở chỉnh trang; Khu đất ký hiệu TM-DV có chức năng sử dụng đất quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu đất thương mại - dịch vụ có ký hiệu TM-DV (diện tích 1.516m2) và một phần khu đất chỉnh trang ký hiệu CT1 (diện tích 11m2) thành khu đất có chức năng sử dụng đất ở thấp tầng ký hiệu CL3 có diện tích 1.527m2 phục vụ nhu cầu tái định cư dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông.

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của một phần khu đất Chỉnh trang có ký hiệu CT1 (diện tích 436m2) thành đất Cây xanh có ký hiệu CX.

- Diện tích khu đất chỉnh trang ký hiệu CT1 sau khi điều chỉnh có diện tích còn lại là 459m2.

5. Cơ cấu sử dụng đất

STT

Loại đất

Ký hiệu

Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Thương mại dịch vụ

TM-DV

1.516

62,59

0

0

2

Ở thấp tầng

CL3

0

0

1.527

60,05

3

Ở chỉnh trang

CT1

906

37,71

459

18,00

4

Cây xanh

CX

0

0

436

18,00

 

Tổng

 

2.422

100,00

2.422

100,00

6. Chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch:

Đối với khu ở thấp tầng (ký hiệu CL3):

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%;

- Tầng cao công trình: ≤ 04 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế và vùng phụ cận không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.321
Truy cập hiện tại 209 khách