Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết (1/500)  Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế.

Những nội dung chính như sau:

a) Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Điều chỉnh lộ giới các tuyến đường số 9,11 từ 13,5m (3,0m+7,5m+3,0m) thành 16,5m (3,0m+10,5m+3,0m). Diện tích đất giao thông tăng thêm 971,0m2 từ 151.290,9m2 thành 152.261,9m2.

- Điều chỉnh diện tích đất cây xanh (có ký hiệu từ CX1 đến CX12) từ 51.860,5m2 thành 50.889,5m2.

- Điều chỉnh ký hiệu các lô đất O-LK1 đến O-LK21 thành O-SH8 đến O-SH28.

b) Cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh:

STT

Ký hiệu

Loại đất

Cơ cấu sử dụng
đất được duyệt

Cơ cấu sử dụng
đất điều chỉnh

Biến động (m2)

Diện tích
(m2)

Tỉ lệ
(%)

Diện tích
(m2)

Tỉ lệ
(%)

1

CX-MN

Đất công viên cây xanh- Mặt nước

51.860,5

16,05

50.889,5

15,74

-971,0

2

GT

Đất giao thông

151.290,9

46,80

152.261,9

47,10

+971,0

c) Diện tích bãi đỗ xe:

STT

Ký hiệu

Quy hoạch

được duyệt  (m2)

Quy hoạch

điều chỉnh (m2)

Biến động (m2)

1

P1

2009,00

2009,00

0,0

2

P2

551,00

725,00

+147,0

3

P3

887,00

887,00

0,0

4

P4’

580,00

568,40

-11,6

5

P4”

558,25

526,35

-31,9

6

P5’

580,00

568,40

-11,6

7

P5”

558,25

526,35

-31,9

8

P6’

580,00

568,40

-11,6

9

P6”

558,25

526,35

-31,9

10

P7’

580,00

568,40

-11,6

11

P7”

558,25

526,35

-31,9

Tổng cộng

8.000,00

8.000,0

0,0

c) Quy định về kiến trúc nhà ở thương mại- shophouse (O-SH1 đến O-SH27):

- Mật độ xây dựng:

+ Khu nhà ở thương mại- shophouse (O-SH1 đến O-SH7): ≤ 80%.

+ Khu nhà ở thương mại- shophouse (O-SH8 đến O-SH28): ≤ 75%.

- Tầng cao xây dựng: 05 tầng.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường số 1, 9, 11.

+ Trùng chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường còn lại.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế không trái với Quyết định này được giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.389
Truy cập hiện tại 211 khách