Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Ngày cập nhật 29/06/2021

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Thuận An,  huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Quy mô, phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

a) Khu đất số 1 (điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành đất quân sự): Bao gồm một phần diện tích khu quy hoạch đất du lịch, có diện tích 27.000m2, thuộc Thôn Tân Dương, thị trấn Thuận An, có ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Tây- Bắc và Đông - Bắc tiếp giáp đường quy hoạch có lộ giới 19,5m;

+ Phía Tây- Nam tiếp giáp đường quy hoạch có lộ giới 26m;

+ Phía Đông- Nam tiếp giáp phần còn lại của khu đất quy hoạch đất du lịch.

b) Khu đất số 2 (điều chỉnh cục bộ quy hoạch thành đất dịch vụ công cộng): Bao gồm một phần diện tích khu đất quy hoạch đất ở mới, có diện tích 3.670m2, thuộc Thôn Tân Dương, thị trấn Thuận An, có ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Đông- Bắc và Đông- Nam tiếp giáp các tuyến đường quy hoạch có lộ giới 26m;

+ Phía Tây - Bắc tiếp giáp khu đất ở hiện trạng;

+ Phía Tây-Nam tiếp giáp phần còn lại của khu đất quy hoạch đất ở hiện trạng.

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Vị trí 1: Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 2,7ha thuộc khu đất quy hoạch đất Du lịch thành khu đất Quân sự ký hiệu QS.01, có chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất quân sự;

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%;

- Chiều cao tối đa: 03 tầng;

- Hệ số sử dụng đất: 1,2;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥10m so với chỉ giới đường đỏ.

b) Vị trí 2: Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 0,367ha thuộc khu đất có định hướng quy hoạch Đất ở mới thành đất Dịch vụ công cộng (Thương mại dịch vụ) ký hiệu DVCC.02, có chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Dịch vụ công cộng;

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%;

- Chiều cao tối đa: 02 tầng;

- Hệ số sử dụng đất: 0,8;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥10m so với chỉ giới đường đỏ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và các Quyết định điều chỉnh khác có liên quan không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 945 khách